V úterý 24.10.2023 proběhla v prostorách klubu WZŠ valná hromada (členská schůze) spolku. Její zápis si můžete prohlédnout v kategorii dokumenty na těchto stránkách. Hlavním tématem členské schůze bylo zhodnocení činnosti spolku za rok 2023, prezentace a schválení účetní závěrky, přijetí nové členky spolku, odstoupení Jany Duštírové z postu předsedkyně spolku ze zdravotních důvodů, volba nového předsedy, volba nové členky rady spolku a stanovení nových úkolů a priorit pro spolek na rok 2024.