Jdi na obsah Jdi na menu

Příspěvek na školní rok 2017/2018 zůstává ve stejné výši

Rada spolku na svém jednání dne 19. září 2017 stanovila příspěvek do spolku na školní rok 2017/2018 ve stejné výši jako v předešlých letech, tj. Kč 400,- na žáka. Platí i pravidlo, že třetí a další dítě v naší škole má výši příspěvku sníženou na polovinu, tj. na Kč 200,-.

Prosíme o včasnou úhradu (nejlépe do konce listopadu t.r.) na účet spolku 115-403460247/0100 s uvedení jména a třídy žáka ve zprávě pro příjemce kvůli identifikaci platby.

Vaše příspěvky budou jako každý rok využity na podporu školy, školních akcí či akcí jednotlivých tříd (více informací najdete v sekci financování nebo v zápisech rady spolku).

Vážíme si vaší podpory a předem děkujeme za vaši pomoc při financování činnosti Spolku.

Richard Mochal
za radu SPWŠ