Jdi na obsah Jdi na menu

Formulář - žádost o příspěvek a vyúčtování příspěvku

Žádost o příspěvek bude nadále vyžadována v písemné formě. Formulář najdete na konci článku. Zahrnuje zejména tyto náležitostmi – kdo žádá, na jaký účel, jakou částku (formou jednoduchého rozpočtu), jakou formou (hotovost, převod), alespoň rámcový přehled příjemců (celá školy, třída, konkrétní osoby apod.), termín, kdy bude třeba čerpat.

Po příjemci bude vyžadováno vyúčtování s těmito náležitostmi: skutečný rozpočet a doklady (účtenka, faktura apod.) ve výjimečných případech po předběžné dohodě kopie dokladů.

Součástí vyúčtování bude i krátké zhodnocení akce, které s případnými fotografiemi poslouží k propagaci činnosti sdružení.
(zápis rady SPWŠ ze dne 5.6.2014)

žádost o příspěvek a vyúčtování příspěvku - k vytištění a vyplnění