Jdi na obsah Jdi na menu

Waldorfské škole v Semilech je už 25 let

Waldorfské škole v Semilech je už 25 let. To je dobrý důvod k malému ohlédnutí, ale i k velké oslavě!

Jak to všechno začalo?

Po náročných přípravách a obětavé práci nadšených pedagogů i rodičů (o které si můžete podrobněji přečíst na našich webových stránkách) byla v září 1992 otevřena první třída s waldorfským vyučováním. Každý další školní rok pak přibývala nová třída, až se škola v roce 2000 stala úplnou devítiletou základní školu s více než dvěma sty žáky a přibližně patnácti třídními i odbornými učiteli.

Postupně se mezi rodiči a mladšími pedagogy množily úvahy o zřízení waldorfské střední školy. Byl vypracován vzdělávací program “Waldorfské lyceum” a po nesčetných jednáních s představiteli obce, kraje, ministerstva, parlamentu, různých nadací, vysokých škol a dalších došlo v září 2006 ke zprovoznění a slavnostnímu otevření prvního ročníku Střední školy waldorfské v Semilech. 

I dnes je škola – ač s novým názvem, novými dětmi či pedagogy - stabilní a výraznou alternativou v rámci regionálního školství.

Podstata zůstává…

Doba i nároky na školství se mění. I my se měníme, reagujeme na nové podmínky a snažíme se být školou pokrokovou. Avšak – a to je podstatné – z našich základních hodnot a ideálů neslevujeme. Soustředíme se na vyvážený a ucelený rozvoj každého člověka, rozvíjíme u dětí intelektuální, citovou i volní stránku a snažíme se dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami. Jde nám o to, připravovat člověka na život nejen znalostně, ale i podporováním jeho tvůrčích schopností a sociálních dovedností.

Slavte s námi!

Velký dík patří všem, kteří nás na naší cestě provázejí, otevřené dveře pak mají i ti, kteří se o nás teprve chtějí něco dozvědět. Vy všichni jste ale srdečně zváni na oslavu 25 let fungování školy, která se uskuteční 25. 5. 2018 od 15 hodina na Ostrově v Semilech. Přijďte si poslechnout, pochutnat, zatančit…a třeba i něco víc. A pokud byste rádi pomohli s organizací či na akci vystoupili, kontaktuje nás na čísle 776 245 749.