Jdi na obsah Jdi na menu

Spolek, rodiče a GDPR

Vážení rodiče,

protože od května 2018 začalo platit nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob -  GDPR, je třeba, abychom i za Spolek přátel waldorfské školy v Semilech, který při waldorfské škole působí, měli v pořádku nakládání s osobními údaji. Prosíme vás proto tímto o podepsání přiložených souhlasů a předání zpět třídnímu učiteli vašeho dítěte. Děkujeme velmi za spolupráci.

Při této příležitosti také přikládáme některé důležité informace, týkající se činnosti spolku pro nastávající období školního roku 2018/2019.
Spolek působí při škole již několik let a jeho hlavním cílem je pomáhat škole a to jednak pomocí nefinanční (pořádání nebo spolupořádání různých akcí – např. vánoční nebo velikonoční jarmarky, sportovní den, oslavy výročí školy a waldorfského hnutí apod.) a také pomocí finančního charakteru, např. tam, kde škola jiné možnosti financování nemá. Ve školním roce 2017/2018 jsme dle rozpočtu finančně škole přispěli v těchto oblastech (45 000,- kč na vybavení tříd, dovzdělávání učitelů, oslavy Waldorf 100 atd.  a 44 000,- Kč jako příspěvky třídám na lyžařský výcvik, třídní slavnosti, Duhové divadlo Písek atd.).

Členem spolku se stává rodič vstupem dítěte do školy. Pokud chce rodič aktivně pracovat a zapojit se do dění spolku, může se stát řádným registrovaným členem podepsáním přihlášky.
Za každé dítě ve škole se vybírá příspěvek na daný školní rok. Pro letošní rok zůstává příspěvek 400,- Kč na dítě (na třetí a každé další dítě ve škole je sleva 200,- Kč). Po dohodě třídních zástupců bude letos pro celkové zjednodušení vybírán příspěvek v rámci třídních fondů a pokladníci jednotlivých tříd zašlou příspěvek hromadně za celou třídu (v některých třídách tento systém funguje již delší dobu a jsou s tím dobré zkušenosti).
Od loňského roku spravuje spolek i sociální fond, který je financován z jiných příjmů spolku než z příspěvků rodičů, je financován převážně z darů a výdělků z jarmarku. Tento fond funguje v jednotlivých třídách v součinnosti s třídními učiteli a v loňském roce již byl několikrát využit pro pomoc dětem, které by se kvůli rodinné finanční situaci nemohly společné akce třídy zúčastnit.

Kromě základního  příspěvků je možné přispět i více na činnost spolku a školy buď pravidelnými drobnějšími částkami, nebo třeba i jednorázovým darem.
Pokud by jste  chtěli jakoukoliv částkou přispět na činnost spolku, můžete dar zaslat na náš účet vedený u KB Semily č. 115-403460247/0100.
Je možné dát dar neúčelový (spolek peníze použije po dohodě rady spolku dle aktuálních potřeb školy nebo spolku) nebo účelový (sami si můžete zvolit způsob využití vašeho daru). 
Jednou z možností účelového daru je příspěvek do sociálního fondu – platby v tomto případě označte prosím variabilním symbolem 111.
Jinou možností účelového daru  je příspěvek  na vybavení odborných kabinetů na základní škole i lyceu, které školu nyní aktuálně bude čekat – platby prosím v tomto případě označte variabilním symbolem 222.
Na všechny poskytnuté dary je možné vystavit darovací smlouvu a potvrzení pro daňové účely.

Těšíme se na spolupráci a osobní setkávání na akcích, ve škole, na setkáních spolku…

za radu spolku Dita Štastná, předsedkyně spolku

formulář souhlasu